Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Thông tin về công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (GFS)

Công Ty Cổ Phần Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất   (GFS)GFS luân trân trọng quan hệ con người với con người, giữa doanh nghiệp với các đối tác ." Cùng hợp tác cùng sáng tạo và cùng chia sẻ để vươn tới thành công" là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là nhằm đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu với nòng cốt là đầu tư bất động sản , đầu tư tài chính ,đầu tư xây dựng hạ tầng , năng lượng và thương mại .....

Tập Đoàn GFS là một tập đoàn đầu tư đang sở hữa cổ phần lớn, chi phối của 12  công ty  thành viên sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực :
       - Đầu tư tài chính
       -Đầu tư bất động sản
       -Xây dựng hạ tầng
       -Thương mại ,dịch vụ
       -Năng lượng
       -Khoáng sản , chuyển giao công nghệ
       - Phát triển nông thôn


 Tầm nhìn phát triển của GFS

  Sáng tạo không ngừng để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm xã hội là tầm nhìn và sứ mệnh phát triển của GFS: Tài nguyên thiên nhiên dù lớn tới đâu cũng sẽ tới ngày cạn kiệt nhưng giá trị sáng tạo của con người sẽ không giới hạn.

 Triết lý của GFS

Hành trang phát triển của GFS là sự kết hợp tinh hoa hàng ngàn năm văn hóa phương đông với những thành tựu công nghệ mới của thời đại.

Con người là yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp ,sự kết hợp giữa người và người trong doanh nghiệp là yếu tố quyết định thành bại của doanh nghiệp :" Thiên thời không bằng địa lợi , Địa lợi không bằng nhân hòa" GFS luôn đề cao yếu tố "Nhân Hòa " trân trọng quan hệ con người với con người giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp .
"Cùng hợp tác ,cùng sáng tạo và cùng chia sẻ để vươn tới thành công"  là tôn chỉ hoạt động của GFS nhằm đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu , phát triển bền vững và trở thành sân chơi văn minh đầy cảm hứng sáng tạo  là niềm tự hào của những con người ưu tú, chuyên nghiệp và nhiệt thành

                                          "Shine together - Cùng tỏa sáng "!

2 nhận xét: